เมนู

ตำแหน่งและสถานที่ฝึกสอนของโรงเรียน

ที่อยู่

ซอย เอราวัณ 27 ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

จุดบริการ รับ-ส่ง ฟรี

รังสิต, คลองหลวง, คลอง 1-6,   นวนคร, พระอินราชา, บางปะอิน,และเขตพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมด ทางอาจารย์ รับส่งตลอดหลักสูตร